Yeni bir fikir, girişim ya da mevcutların ihtiyaçları karşılamaması, günümüze ayak uyduramaması için tasarımcı ya da tasarım firmalarına talepler ulaşır. Aslında ihtiyaç şudur;  marka ve marka kimliği yaratmak. Bunun için de ilk soru şu olmalıdır. Marka ve Marka kimliği nedir? İkinci soru ise neden önemlidir sorusudur.

Marka, en basit anlatımıyla, bir ürünün ya da hizmetin piyasadaki diğer ürün ve hizmetlerden farklılaşması ve ayrılması için kullanılanların tümüdür. Bunlar; logo tasarımı, söz, isim, renk, tasarım, felsefe gibi aklınıza gelebilecek her şey markaların oluşmasında büyük pay sahibidir. Bu altını çizdiğimiz kelimelerin bir araya gelmesiyle marka ortaya çıkmış olur. Ortaya çıkan bu markanın en temel amacı da bütünlük yaratmaktır ve bu bütünlüğü duygu, algı, itibar, prestij, farklılık, güven, ilişki, hikaye ve kalite gibi öznel yada nesnel kelimelerle sağlar. Eğer bir ürün yada hizmet tüm bu özellikleri kendinde barındırabilir ya da tüketiciye sunabiliyor ise, o ürün yada hizmet marka haline gelmiştir. Ve unutmayalım ki insanlar genelde ürün ya da hizmetleri markalar üzerinden tercih ediyor. Bir markanın logo tasarımı, ismi, mağazası, iletişim kanalı, ürün detay özellikleri tüketicinin ürünü değilde markayı tercih etmesinde etken rol oynuyor. 

Peki bir marka ve marka kimliği tasarımının olmazsa olmaz tamamlayıcı unsuru ne olabilir? Tabiki de hikayesi ve bu hikayeden yola çıkılarak oluşturulan kurumsal kimlik tasarımıdır. Çünkü kurumsal kimlik markanın imzası niteliğinde olup en önemli temsil aracıdır. Kurumsal kimlik, markayı görsel bütünlük açısından somutlaştırır ve dış dünyaya yansıtır. Unutmayalım ki, başarılı bir marka ve kurumsal kimlik tasarımı sadece iyi bir görsel kimlikle yaratılmaz fakat iyi bir görsel olmadan da bir markanın kendini anlatması mümkün değildir. Marka ve kurumsal kimlik çalışması yalnızca o kurumun kimliğini, kuruluşun sembollerini, logolarını, renklerini ve ürünlerini sergilemenin yanında, bize o kuruluşun değerlerini, iş yapma anlayışlarını, yönetim biçimini ve duruşunu da yansıtır.

Kurumsal Kimlik Tasarımını oluşturan belli başlı öğeler vardır. Fakat bunların en önemlisi ise kurumsal kimlik kılavuzudur. Kurumsal kimlik kılavuzu sizin ve firmanızın yüzü olan kurumsal kimliğinizin belli başlı kaideler içinde ve herkes tarafından kurallar dahilinde kullanılmasını sağlar. Yani aynı yasalar gibi kurumsal kimlik kılavuzunda da kendi kurumsal kimlik tasarımınız için vazgeçilmez ve değişmez yasalar vardır. Bu yasalarda sizin dış dünyada temsiliyetiniz açısından önemlidir. Kurumsal kimlik tasarımının diğer oluşturan parçalar ise şu şekilde sıralayabiliriz: